Export containers wegen verplicht vanaf 1 juli 2016

Bij ons kunt u met uw geladen containers komen wegen voor een officiële VGM weging! Snel, eenvoudig en voor een scherp tarief! U krijgt gelijk uw weegbrief mee en/of deze wordt  ook per email toegezonden.

U hoeft dus maar 1 keer lang te rijden. Wij liften de container, wegen hem en zetten hem terug op chassis. Eventueel kunt u er ook voor kiezen de container tijdelijk in depot te zetten totdat deze later ingeleverd kan worden. Ook voor opentop containers met overhoogte kunt u bij ons terecht.

Het gewicht van exportcontainers die over zee worden vervoerd, moeten verplicht door verladers worden gewogen. Dat heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) beslist. Deze plicht is op 1 juli 2016 ingegaan en geldt wereldwijd. Verladers kunnen het brutogewicht verifiëren door de container als geheel te wegen, of door het totaalgewicht van lading, pallets, verpakkingsmaterialen en het gewicht van de container samen te nemen.

De berekeningswijze moet in ieder geval zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten van het land waar de container is beladen. De verlader moet het totaalgewicht de container tijdig doorgeven aan de kapitein en de terminals, zodat zij het stuwplan van het schip conform de opgegeven gewichten kunnen opstellen.

Begin december 2015 zijn er proeven bij ons gedaan waarbij test containers zijn gewogen. daarbij zijn bij diverse weersomstandigheden goede resultaten geboekt met een nauwkeurigheid van 3-5 %.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt